Сервизен център

проектиране, изработка, поддръжка и ремонт

Сервизно звено

Софтуер и хардуер

Асемблиране на компютърна конфигурация
Инсталиране и Upgrade на софтуер

MegaVisa.NETДиагностика и
отстраняване на
възникнали проблеми

Възстановяване на
изтрита или унищожена
информация

Индивидуално обучение за работа със
специализиран софтуер

Индивидуални
абонаментни
планове според
Вашите нужди и
изисквания
Дистанционни
консултации и
услуги на нашите
абонати

Отдел PRO

Проектиране и
изработка

на електронни системи
и специфичен софтуер

MegaVisa.NET

За Вашия дом или бизнес
Специфични и
нетрадиционни системи и
устройства

Креативни решения
за Вашите идеи и
бизнес, водещи към
УСПЕХ!!!